سرویس کسب و کار ۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۱ : ۹ شماره: 17731
آزاد سازي داده ها براي استفاده کسب و کارهاي نوپا
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همزمان با روز ارتباطات از آزاد سازي داده ها براي استفاده کسب و کارهاي نوپا خبر داد وي همچنين در بخشي از سخنانش از افزايش 30 برابري توان دفاعي ايران در برابر حملات سايبري خبر داد.

ticnews- محمد جواد آذري جهرمي با تبريک روز جهاني ارتباطات به خانواده بزرگ ارتباطات در سراسر کشور گفت: امسال را در مجموعه وزارت ارتباطات، سال «رونق توليد و گسترش خدمات ديجيتال» نامگذاري کرديم تا هدف گذاري سازمان را تبيين کنيم.

وي با بيان اينکه هم رونق توليد براي ما حائز اهميت است و هم گسترش خدمات ديجيتال، گفت: مجموع اين دو هدف توسعه اقتصاد ديجيتال و رسيدن به اهدافي که در برنامه هاي توسعه اي کشور مد نظر بوده است را فراهم مي کند.

 خودکفايي 70 درصدي در توسعه تجهيزات مخابراتي

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: خيلي خشنودم که به اطلاع برسانم بر اساس برنامه مدون و حساب شده دو نيم سال گذشته وزارت ارتباطات با همکاري سنديکاي مخابراتي و شرکت هاي توليد کننده تجهيزات مخابراتي، تواسته ايم به خودکفايي 70 درصدي در توسعه تجهيزات مورد نياز براي پهن باند ثابت در کشور برسيم.

 وي با بيان اينکه شرکت هاي توليد کننده خدمات مخابراتي به توانمندي قابل توجه اي رسيده اند گفت: علي رغم افت شاخص هاي اقتصادي در ساير بخش ها، اين شرکت ها با رشد روبرو هستند و دستاوردشان هم امروز منجر به آن شده که در 4 استان کشور، زير ساخت ارتباطي و زير ساخت پهن باند ارتباطي که تامين کننده نياز لايه دسترسي است را با تجهيزات توليد خودشان پوشش داده اند و شرکت مخابرات هم تجهيزات خارجي را در اين مناطق از دسترس خارج کرده و از تجهيزات ايراني استفاده کرده است.اين عدد در پهن باند موبايل به 30 درصد رسيده است. يعني ما امروز مي توانيم 30 درصد تجهيزات مورد نياز براي پهن باند موبايل را در داخل کشور توليد کنيم.

 داده هاي دولتي ملي شدند

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه امروز دو اتفاق مهم در راستاي آنچه به عنوان اقتصاد ديجيتال از آن نام مي بريم و خدمات ديجيتال پايه آن محسوب مي شود افتاده است گفت: آزاد سازي داده هاي دولتي يکي از آن اتفاقات است. داده هاي دولتي امروز ملي شدند. اگر امروز را روز ملي شدن داده هاي کشور بناميم حرف بي راهي نيست

وي افزود:  صنعت فضايي کشور ساليان سال اطلاعاتي را در مراکز داده هاي خود نگهداري مي کرد بدون آنکه از اين داده ها استفاده اي شود. امروز اين داده ها را به صورت آزاد در اختيار همه استارتاپ ها قرار قرار داده ايم.

آذري جهرمي تصريح کرد: سال گذشته 100 استارت آپ در اين حوزه شکل گرفته است و توانسته اند براي خود بازار ايجاد کنند و با اپليکيشن هاي که توليد کرده اند به کشاورزان مشاوره بدهند و براي خودشان درآمد ايجاد کنند. اين داده ها متعلق به دولت نيست متعلق به همه مردم ايران است و هم مي توانند از آن آزادانه استفاده کنند.

وزير جوان دولت تدبير و اميد با بيان اينکه دولت بايستي به کسب و کارهاي نوپا خدمات ارايه دهد گفت: وقتي يک کسب و کار نوپا سايتي را راه انداخته از طريق آن سايرين تبليغات خود را ارايه کنند ممکن است يک عده سود جو در اين فضا با قيمت ها بازي کنند و امنيت رواني جامعه را بر هم بزنند. اين کسب و کار چگونه بايد جلوي گيري کند؟

تصديق هويت کاربران با استفاده از پروژه «سروا» 

وي افزود: در پروژه «سروا» خدمات دولت به اين کسب و کارها تسهيل مي شود و اين شرکت ها مي توانند کاربراني که به آنها مراجعه مي کنند را با استفاده از داده هاي موجود در بانک اطلاعاتي اپراتورها تصديق هويت کنند.

آذري جهرمي ادامه داد: البته ما در خصوص بحث رونق خدمات ديجيتال برنامه هاي مفصلي داريم همانطور که براي رونق توليد با سنديکا مذاکره کرديم در حوزه اقتصاد ديجيتال هم با سازمان «نصر» (نظام صنفي رايانه اي) جلسات متعددي داشتيم. آنها يک برنامه مدوني تحت عنوان «بيستون» استخراج کرده اند و ما هم در اواخر خرداد 3 بسته حمايتي دولت در اين حوزه  را رونمايي خواهيم کرد.

وي افزود: نخستين بسته بحث طرح هاي 13گانه اشتغال خواهد بود که بسيار مهم است. دومين بسته، بسته نوآفرين است که اميدوارم امشب در دولت به تصويب برسد و سومين بسته  هم بسته اي براي توانمند سازي کسب و کارها به صورت منطقه اي در استان ها است. اين برنامه ها هدف گذاري ما در جهت حرکت در مسير «رونق توليد و توسعه خدمات ديجيتال» است.

ايجاد زنجيره حفاطتي با «دژفا«؛ دژ فناوري اطلاعات  

وزير ارتباطات با بيان اينکه پروژه سومي هم که امروز رونمايي شد و آن هم دستاورد مهمي محسوب مي شود، بخش مهمي از آن براي رونق توليد و توسعه خدمات ديجيتال است و در توضيح گفت: زماني که خدمات ديجيتال توسعه پيدا مي کنند مخاطرات امنيتي آن نيز افزايش پيدا مي کند، بنابراين اختلال در سامانه هاي خدمات ديجيتال مي تواند مردم را دچار مشکلات جدي کند.

آذري جهرمي افزود: امروز اگر خدمات بانکداري الکترونيک روي گوشي هاي تلفن همراه از کار بيفتد، خدمات حمل و نقل ارايه نشود يا هر يک از بخش هاي ديگر خدمات ديجيتال دچار اختلال شود، جدا از اين که کسب و کاري را دچار مشکل مي کند آسيب هاي اقتصادي کلان براي کشور ايجاد مي شود.

وي با تاکيد بر اينکه ما به عنوان حاکميت موظف هستيم که امنيت اقتصاد ديجيتال را تامين کنيم گفت: اين مسئله در سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات مورد تاکيد قرار گرفته است. ما اين زنجيره اي حفاظتي ايجاد کرده ايم و اسمش را گذاشته ايم «دژفا» يا دژ فناوري اطلاعات.

وزير جوان دولت تدبير و اميد افزود: امروز 10 پروژه زير مجموعه «دژفا» مورد بهره برداري قرار مي گيرد که 20 ميليارد تومان هزينه پژوهشي براي آن صرف شده است و نزديک به 30 ميليارد تومان هم هزينه عملياتي دارد که بر اين اساس گام بلندي براي تامين امنيت زير ساخت هاي شبکه ملي اطلاعات به منظور احقاق حقوق مردم و تامين امنيت در شبکه ملي اطلاعات که موضوع بسيار مهمي است برداشته خواهد شد.

آذري جهرمي تصريح کرد: «دژفا» 7 پروژه جاري ديگر هم دارد و هنوز به اتمام نرسيده است که درباره آنها در طول سال اطلاع رساني خواهد شد. در اين رابطه اين خبر را بدهم که ميزان شناسايي و توان دفاعي ما در برابر حملات سايبري به زير ساخت ها و کسب و کارهاي ما بيش از 30 برابر افزايش پيدا کرده است. البته اين مفهومش اين نيست که ما در برابر همه حملات ايزوله هستيم. ما اين پرژه را با جديت به عنوان تکليف قانوني پيش مي بريم و آن را تقديم مي کنيم به استارتاپ هاي کشور براي اينکه بتوانند فضاي امن تري داشته باشند.

 7200 روستا به خدمات پهن باند موبايل تجهيز شده اند

وزير ارتباطات با بيان اينکه بخش ديگرتوسعه ارتباطات روستايي است، گفت: چيزي که در برنامه ششم توسعه مورد تاکيد قرار گرفته اين است که دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار را به اين خدمات مجهز کند و زير ساخت هاي لازم براي 4 خدمت اصلي در روستاها را فراهم کند. نگاه حاکميت به اين مضوع نگاه عدالت اجتماعي و رفع تبعيض است.

وي با بيان اينکه بر همين اساس 7200 روستا به خدمات پهن باند موبايل با سرمايه 400 ميليارد توماني دولت تجهيز شده اند گفت: بر اساس آماري که مدير شبکه ملي اطلاعات ارايه کرد، بر اثر توسعه پهن باند در روستاها، فاصله 5 برابري مصرف داده شهرها در مقايسه با مناطق روستايي به زير 2 و نيم برابر رسيده اند و اين يعني توانسته ايم شکاف ديجيتال را نصف کنيم. اين 4 دستاوردي بود که امروز مورد تاکيد قرار گرفت و راهبردي به سمت آينده است.

مسئوليت ما در شبکه ملي اطلاعات زير ساخت است نه محتوا و خدمات

آذري جهرمي افزود: توسعه زير ساخت هاي فضاي مجازي وظيفه ما است. شبکه ملي اطلاعات سه لايه خدمات، محتوا و زير ساخت دارد. مطابق با تقسيم بندي مسووليت ها، بخش زير ساخت با وزارت ارتباطات است. زير ساخت يک سند تبيين الزامات دارد و تک تک وظايف حوزه ارتباطات در آن مشخص است. شبکه ملي اطلاعات در لايه زير ساخت ديگر يک کليد واژه فضايي نيست؛ قابل ارزيابي است که چه ميزان از اهدافش پيش رفته است و ما در گزارشي که ارايه کرديم در لايه زير ساخت مطابق با سند در 18 ماه گذشته 80 درصد رشد داشته ايم.

وزير جوان کابينه ادامه داد: اگر امروز در فضاي ديجيتال کشور خدمات پرداخت الکترونيکي شکل مي گيرد، مسووليت اين خدمات با وزارت ارتباطات نيست. اگر سلامت الکترونيکي شکل مي گيرد وزارت ارتباطات مسوول سلامت کشور محسوب نمي شود. همانطور که اگر جرم در فضاي مجازي رخ مي دهد مسوول تامين امنيت وزارت ارتباطات نيست. مسوول امنيت، بهداشت و نظام بانکي کشور و مسوول حوزه رسانه اي کشور مشخص است.

وي تصريح کرد: کساني که متولي توليد محتوا در موضوع شبکه ملي اطلاعات هستند بايد تلاششان را بيشتر کنند. مطالبه مراجع و علما ارزشمند است. فرهنگ ديرينه کشورمان ارزان به دست نيامده است که ارزان از دست بدهيم. نمي توانيم در برابر تهاجمات بي تفاوتي باشيم. در مقابل هم نمي توانيم مردم را از تکنولوژي محروم کنيم.

آذري جهرمي ادامه داد: همانطور که تکنولوژي توسعه پيدا مي کند ساير بخش ها هم بايد شتاب بيشتري داشته باشند. خداي نکرده اينگونه نباشد کساني که مسوول توسعه زير ساخت هستند بدوند و بابت دويدن و توسعه دادن مورد حمله قرار گيرند و کساني که مسوول توليد محتوا و خدمات هستند به عنوان عامل عقب افتادگي خود توسعه دهنده زير ساخت حمله کنند. اين اتفاقي است که امروز در کشور رخ مي دهد. بايد درک کنيم که مسووليت هر بخشي با چه کسي است.   

وزير ارتباطات تصريح کرد: ما به صورت آتش به اختيار وارد بحث کودکان در چارچوب «جشنواره کودکآنلاين» شديم. اما چند مرجع فرهنگي معترض شدند که چرا وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است. خب بسيار عالي ما وارد حوزه محتوا نمي شويم، شما در اين رابطه چه کرده ايد؟ به مردم از دستاوردهاي خودتان در فضاي مجازي بگوييد. دستاوردهاي ما توسعه زير ساخت است و آن را مي گوييم. در اين حوزه، استقلال شبکه را ايجاد کرديم. 142 آزمايش براي راستي آزمايي استقلال شبکه ملي اطلاعات انجام شد تا ببنيم در صورت قطع اينترنت، شبکه ما کار آمد است يا خير؟ که هر 142 آزمايش موفقيت آميز بود. ما توانسته ايم يک شبکه امن و ارزان با کيفيت فراهم کنيم.

آذري جهرمي ادامه داد: مسووليت محتوا و خدمات با دستگاه هاي ديگر است. شوراي عالي فضاي مجازي بايد اين اسناد را به تصويب برساند البته گويا در لايه خدمات اين سند تهيه شده است. اما در لايه محتوا هنوز اطلاعي نداريم که تهيه سند آن به کجا رسيده است. آن وقت دستگاهي که در لايه توليد محتوا مسووليت دارد مي گويد شما در لايه زير ساخت توقف کنيد تا ما خودمان را برسانيم. البته در اين حوزه ما بي کار نمانديم و جشنواره کودکآنلاين در همين راستا بوده است.

وزير ارتباطات در بخش ديگري از سخنانش تاکيد کرد: نشست هاي مختلفي در يک ماه اخير با ناجا براي توانمندسازي قدرت انتظامي به منظور برخورد با تخلفاتي که در فضايي مجازي رخ مي دهد داشتيم. بايد ناجا را توانمند کرد تا بتواند کسي که وارد سايتي مي شود و با استفاده از فضاي رواني قيمت ها را به هم مي ريزد شناسايي کند، اگر نتوانند چنين فردي را دستگير کند کسب و کار مختل و اقتصاد کشور آشفته مي شود. بايد توان انتظامي ناجا را در اين حوزه بالا ببريم.

وي ادامه داد: شتاب رشد تکنولوژي منتظر ما نمي ماند. براي رسيدن به اهداف بلند با داشته هاي محدود چاره اي جز هم‌افزايي نداريم. به جاي سياست برکناري سياست درکناري و به جاي مچ گيري  سياست دست‌گيري در پيش بگيريم.

آذري جهرمي در خاتمه گفت: همه ما با استفاده از توان خودمان قطعا تهديدات تحريم را به يک فرصت تبديل مي کنيم و از چندجانه گرايي به عنوان فرصتي براي برهم زدن سياست يک‌جانبه‌گرايي استفاده مي کنيم.

 

 

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 0
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي