سرویس کسب و کار ۱۳۹۷/۶/۱۲ - ۲۳ : ۵۰ شماره: 16925
جرايم رايانه‌اي چه مجازاتي دارند؟
جرايم رايانه‌اي سوءاستفاده از رايانه‌ با هدف اقدامات غيرقانوني و غيراخلاقي را شامل مي‌شود که براي هريک از آن‌ها در قوانين جرايم رايانه‌اي مجازاتي در نظر گرفته شده است.

وايمکس نيوز- با پيدايش رايانه، جرايم رايانه‌اي نيز به‌وجود آمد؛ جرم رايانه‌اي عملي است که در فضاي مجازي و يا در فضاي معمولي زندگي، به‌واسطه رايانه از سوي فردي صورت مي‌گيرد و به نحوي از انحاء حقوق شهروندي و مدني شهروند ديگري را نقض مي‌کند. به‌عبارت ديگر در جرم رايانه‌اي معمولاً يا خود رايانه و يا شبکه، ابزار وقوع جرم است و يا يک جرم در فضا و اتمسفر مجازي که رايانه و شبکه آن‌ را به وجود مي‌آورند، رخ مي‌دهد.

نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه‌اي در جهان به سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) مربوط است که در سال 1983 توسط گروهي از متخصصان مطرح شد. جرايم رايانه‌اي عبارت است ‌از سوءاستفاده از رايانه‌ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده مي‌شود که ‌با تصويب موافقت‌نامه جرايم رايانه‌اي در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا، گام‌هاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرايم رايانه‌اي برداشته شد.

در ايران نيز با توجه به توسعه تکنولوژي انفورماتيک و گسترش تخلفاتي از قبيل کپي و تکثير غيرقانوني نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، در دي ماه 1379 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي تصويب شد و قانون جرايم رايانه‌اي نيز در سال 1388 براي تعيين مصاديق استفاده مجرمانه از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين گزارش، دانستني‌هاي مربوط به جرايم رايانه‌اي که در وب‌سايت پليس فتا به آن‌ها اشاره شده آمده است.

دانستني‌هاي حقوقي در مورد جرايم رايانه‌اي

مطابق ماده 729 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده است، دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 730 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز، محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌اي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 732 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 736 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 738 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي کردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اما طبق ماده 740 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يک تا 20 ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنين مطابق ماده 741 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، ‌ محو، ايجاد يا متوقف کردن داده‌ها يا مختل کردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

از سوي ديگر مطابق ماده 742 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده، محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگه‌داري کند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 744 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير شخص ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفا موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 745 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر کند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که به ضرر يا عرفا موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از 90 و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 746 قوانين جرايم رايانه‌اي، هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اکاذيبي را منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، راسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق يادشده به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امکان)، به حبس 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

منبع: ايسنا

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 16925
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي