سرویس فضاي مجازي ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۰ : ۲۷ شماره: 17528
اهميت شبکه‌هاي اجتماعي در گام دوم انقلاب
با شکل گيري شبکه‌هاي اجتماعي، عموم مردم بدون وابستگي به صاحبان قدرت و ثروت مي‌توانند گرد هم آيند و براي خير مشترک، امر عمومي را مورد بحث قرار دهند و بر عملکرد دولت و رفتار جامعه نظارت کنند.

وايمکس نيوز- مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم  انقلاب فرمودند:در طول اين چهل سال و اکنون مانند هميشه سياست تبليغي و رسانه‌اي دشمن و فعال‌ترين برنامه‌هاي آن مايوس سازي مردم و حتي مسئولان و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل هاي مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعيتها، پنهان کردن جلوه هاي اميد بخش، بزرگ کردن عيوب کوچک و نشان دادن يا انکار محسنات بزرگ، برنامه هميشگي هزاران رسانه صوتي و تصويري و اينترنتي دشمنان ملت ايران است و البته دنباله هاي آنان در داخل کشور نيز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادي‌ها در خدمت دشمن حرکت مي‌کنند. شما جوانان بايد پيشگام در شکستن محاصره تبليغاتي باشيد.

دشمنان قسم خورده انقلاب با هدايت آمريکا و صهيونيسم با هزاران رسانه صوتي و تصويري و اينترنتي که در اختيار دارند و با صرف هزينه‌هاي مالي بسيار زياد، ايران را در محاصره تبليغاتي قرار داده اند و سعي دارند مانع از رسيدن پيام صلح و دوستي نظام ومردم ايران به جهانيان شوند، دستاورد هاي علمي، اقتصادي و فرهنگي ما را بايکوت خبري مي‌کنند و حتي يک خبر از رشد علمي  وتوسعه کمي وکيفي و حمايت مردم از نظام و دشمني با آمريکا و حضور ميليوني شيعيان ايران و جهان در راهپيمايي اربعين منتشر نمي‌کنند و با دروغ پراکني مي‌خواهند وجهه ايران را نزد جهانيان تخريب نمايند.

نيلوفر شاد مهري نويسنده کتاب سفير به خوبي در اين کتاب از محاصره تبليغاتي دشمنان انقلاب پرده برداشته است که مردم کشورهاي مختلف جهان به دليل تبليغات گسترده رسانه‌هاي جهاني ديد صحيحي نسبت به کشور و ملت ايران ندارند و با رسيدن پيام و تحليل‌هاي درست از انقلاب اسلامي وارزش هاي نهفته در آن به سرعت تغيير ذهنيت داده و به نيات خبيث دشمنان انقلاب پي مي‌برند.

بر کسي پوشيده نيست در حوزه رسانه ما در يک جنگ نابرابر قرار داريم، آمريکا و صهيونيسم و عوامل آنها در غرب وبرخي کشور‌هاي منطقه با قدرت تکنولوژي و صرف بودجه‌هاي سرسام آوراز هزاران رسانه برخوردار هستند که بخش زيادي از اين رسانه‌ها و پولها را مستقيم صرف محاصره تبليغاتي جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايند.

در اين جنگ نابرابر و براي شکستن  محاصره تبليغاتي، بايد از تکنيک‌هاي جنگ متقارن استفاده کنيم. واضح است که از لحاظ تعداد رسانه‌ها و بودجه  رسانه‌اي به صورت کلاسيک توان رقابت در اين جنگ تبليغاتي نابرابر را نداريم و مي‌بايست از تاکتيک  جنگ نامتقارن استفاده کنيم، بهترين ابزار در جنگ نامتقارن رسانه اي و شکستن محاصره تبليغاتي، شبکه هاي اجتماعي خارجي است.

مسلم است که شبکه هاي اجتماعي خارجي براي اصلاح حمد و سوره مردم ايران و توسعه کشور ها طراحي نشده و هدف آنها تسخير ذهن و باور هاي مردم ايران و سايرملل براي رسيدن به مطامع اقتصادي وفرهنگي خود مي باشد.

جوانان مي‌توانند تهديد شبکه‌هاي اجتماعي را به فرصت تبديل کرده و با فراگيري و استفاده از زبان هاي خارجي و حضور گسترده در شبکه‌هاي اجتماعي و توليد محتوا، محاصره تبليغاتي را بشکنند و اين چاقوي دو لبه را عليه دشمنان انقلاب و مردم استفاده نمايند. البته لازم است با افزايش سواد رسانه‌اي، مراقب باشيم حين مبارزه در شبکه هاي اجتماعي در دام تبليغاتي واسارت فرهنگي دشمنان نيفتيم.

هابرماس از فيلسوفان و نظريه پردازان اجتماعي معاصر و وارث مکتب انتقادي فرانکفورت در نظريه‌اي مي‌گويد: حوزه عمومي که سپهر عمومي، عرصه عمومي و گستره همگاني هم ناميده مي‌شود، امکاني در زندگي جمعي انسانها که با تحقق آن، افراد جامعه در  وضعيتي آزاد، دور از تحميل ها واجبار ها به سخن مي‌آيند و با هم امر عمومي را مورد بحث و نظريات يکديگر را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و امکان رسيدن به يک توافق جمعي را به حداکثر مي‌رسانند.

هابرماس در کتاب دگرگوني ساختار حوزه عمومي به تبيين پيدايش تاريخي اجتماعي افکار عمومي در اروپاي قرن هجدهم و نوزدهم مي‌پردازد. در حوزه عمومي افراد خصوصي گردهم مي‌آمدند و عموم را شکل مي‌دادند و به تدريج حوزه عمومي با توجه به اينکه ،مبتني بر نيروهاي هدايت شده چون قدرت،پول وتبليغات نبود ،توانست با ابزار نشريات و گاه نامه‌هاي انتقادي بر عملکرد دولت ورفتار جامعه نظارت داشته باشند.

مهدي زاده،استاد علوم ارتباطات در کتاب نظريه‌هاي رسانه مي نويسد: نشريات و گاه نامه‌هاي انتقادي که از دل حوزه  عمومي آمده بود، با گسترش گفتگوي عقلاني وانتقادي و هوشيار سازي سياسي، نقش مهمي در پيشبرد مدرنيته سياسي داشتند، اما بعدها به خاطر تجاري شدن رسانه ها، جماعت تحليل گر فرهنگ، به توده مصرف کننده فرهنگ تبديل شدند وبا ادغام دوباره دولت وجامعه ، نوعي حوزه عمومي فريبکارانه ونمايشي فراهم شد.

با تجاري شدن رسانه و وابستگي آنها به صاحبان ثروت وقدرت ،حوزه عمومي کارکرد خود را از دست داد ودر  دنياي جديد ديگر پارک ها، سالن ها ،سينماها حوزه عمومي را تشکيل نمي دهد و اخبار و تحليل هاي رسانه ها براي  خيرمشترک نيست و اهداف صاحبان رسانه دنبال مي شود.

اما با شکل‌گيري شبکه هاي اجتماعي به دليل کار کرد اين شبکه ها که عموم مردم بدون وابستگي به صاحبان قدرت و ثروت مي‌توانند به راحتي با ابزار تبلت وموبايل گرد هم آيند وبراي خير مشترک،امر عمومي را مورد بحث قرار دهند و بر عملکرد دولت و رفتار جامعه نظارت نمايند، بارديگر حوزه عمومي معنا و مفهوم خود را بازيابي کرده است.

سال‌هاي اخيردر کشور ما، مردم به ويژه جوانان در شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد دولت و مسئولان و رفتار جامعه نظارت داشته و در صورت انحراف از مباني ارزشي،انقلابي وديني به سرعت حوزه عمومي تشکيل داده و امر عمومي را مورد بحث و مذاکر قرار مي‌دهند. به طور مثال مردم در شبکه‌هاي اجتماعي نسبت به ساختار شکني، بد حجابي،ويلاي دختر وزير،اظهارات نابخردانه سلبريتي‌ها گرفتن عوارض تونل‌هاي شهري و يا با مشاهده فساد اقتصادي به سرعت عکس العمل نشان مي‌دهند و باعث مي‌شوند مسئولان ومردم نسبت به وظايف خود اهتمام جدي‌تري داشته باشند.

در نتيجه از شبکه هاي اجتماعي خارجي که با هزينه بيگانگان عليه ما طراحي شده است، مي‌توان به شرط افزايش رسانه‌اي با کمترين هزينه ضمن اينکه در داخل کشور بر عملکرد دولت و مسئولان و رفتار مردم و جامعه نظارت داشت، از اين ابزار براي شکست محاصره تبليغاتي استفاده کرد.

منبع: ايسنا

انتهاي خبر / وب سايت اطلاع رساني وايمکس نيوز / شماره: 17528
اخبار مرتبط

نظر شما درباره اين خبر
نام و نام خانوادگي

پست الکترونيک

نظر شما
نظرات

عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل:

چنانچه قبلا در خبرنامه ثبت نام نموده اید ، در صورت عدم تمایل به ارسال خبرنامه اینجا کلیک کنید

آرشيو خبر ها

نظرسنجي