17568 آمازون با پرتاب 3000 ماهواره اينترنت پرسرعت ارائه مي‌دهد شرکت آمازون تاييد کرده که قصد دارد با پرتاب 3000 ماهواره به فضا شبکه‌اي بي همتا را براي ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در جهان راه‌اندازي کند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">تي آي سي نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> طرح آمازون در اين زمينه Kuiper نام گرفته است. ماهواره&zwnj;هاي يادشده در مداري نزديک به زمين حرکت خواهند کرد و راه اندازي اينترنت از اين طريق خبري خوشحال کننده براي افرادي است که در نواحي دورافتاده و کمتر توسعه يافته جهان زندگي مي کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">آمازون جزئيات مربوط به اين طرح خود را با اتحاديه بين المللي مخابرات سازمان ملل در ميان گذاشته است. آمازون تنها شرکتي نيست که قصد دارد چنين طرح هايي را به اجرا بگذارد. شرکت اسپيس ايکس به رياست الون ماسک و شرکت OneWeb متعلق به ايرباس هم قصد دارند طرح هاي مشابهي را به اجرا بگذارند. در ماه فوريه OneWeb شش ماهواره را براي اجراي مرحله اول اين طرح به فضا پرتاب کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">چند شرکت ديگر مانند LeoSat Enterprises و Telesat کانادا هم در حال ايجاد شبکه اي متشکل از صدها يا هزاران ماهواره کوچک براي ارائه خدمات ارتباطي و مخابراتي بر روي زمين هستند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در ابتداي سال جاري ميلادي، شرکت Blue Origin متعلق به جف بزوس هم قراردادي را با شرکت کانادايي&nbsp; Telesat به منظور پرتاب ماهواره&zwnj;هاي متعدد به فضا امضا کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: فارس</span></p>