17586 توسط وزارت ارتباطات؛ «دستورالعمل حمايت از شتابدهنده هاي استاني فاوا» منتشر شد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، «دستورالعمل حمايت از شتابدهنده هاي استاني فاوا» را تصويب و اعلام کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">تي آي سي نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> کارگروه وجوه اداره شده اين وزارتخانه&laquo;دستورالعمل حمايت از شتابدهنده هاي استاني فاوا&raquo; را تصويب و اعلام کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;بر اساس اعلام کارگروه وجوه اداره شده، اين دستورالعمل به منظور توسعه فناوري، رونق بخشي به کسب و&nbsp; کار فعالين حوزه ICT کشور و تثبيت اشتغال، حمايت و تقويت شرکت هاي نوپا در استان ها، تصويب و اعلام شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">براي دسترسي به &laquo;دستورالعمل حمايت از شتابدهنده هاي استاني فاوا&raquo; <a href="https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2019/04/173018_orig.pdf"><strong>اينجا را کليک کنيد</strong></a>.</span></p>