17714 در کنگره جهاني تونل مطرح شد؛ ايده محقق ايراني براي تسخير ماه با حفر تونل‌ همزمان با رقابت سازمان‌هاي فضايي کشورهاي مختلف به منظور بازگشت به ماه و سکونت طولاني مدت در تنها قمر زمين، يک پرفسور ايراني ايده حفر تونل را بدين منظور مطرح کرده است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">ticnews- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">پرفسور جمال رستمي استاد ايراني دانشگاه پنسيلوانيا، بر اين باور است که شور و اشتياق براي بازگشت به فضا دوباره در حال افزايش است. از همين رو بحث&zwnj;هايي در مورد حضور در کره ماه مجدداً مطرح شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي که در کنگره جهاني تونل در ناپل ايتاليا شرکت کرده است، ضمن اشاره به طرح&zwnj;هاي ناسا براي اعزام فضانورد به کره ماه تا سال 2024 گفته است: ناسا قصد دارد ايستگاهي در نزديکي ماه ايجاد کند که زمينه را براي مسافرت آسان به ماه فراهم کند. اما شرايط سخت سطح ماه به علت امکان بارش شهاب سنگ و تشعشعات راديواکتيويته و نيز دماي بسيار پايين هوا باعث مي&zwnj;شود زندگي بر روي سطح ماه بسيار پرخطر باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">پرفسور رستمي در اين مورد افزوده است: تصور کنيد يک صخره به اندازه مچ دست من با سرعت 10 تا 12 کيلومتر در ثانيه به ماه برخورد کند. اين صخره مي&zwnj;تواند هر چيزي را نابود کند. لذا ايده من زندگي در زير سطح کره ماه است. بدين منظور بايد شبکه اي از تونل&zwnj;هاي قابل اتصال به يکديگر در ماه ايجاد شود. اين تونل&zwnj;ها منجر به ايجاد شهري بزرگ در زير سطح ماه مي&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">به گفته اين استاد دانشگاه، البته حمل و نقل دستگاه&zwnj;هاي غول پيکر حفر تونل به ماه کار ساده اي نيست و با توجه به شرايط جاذبه کره ماه، بايد دستگاه&zwnj;هايي متناسب با اين شرايط به منظور کار در تنها قمر زمين ساخته شوند. از سوي ديگر بهتر است اين دستگاه&zwnj;ها به طور خودران طراحي شوند تا هزينه&zwnj;هاي تعمير آنها هم به حداقل برسد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">با توجه به اينکه دستگاه&zwnj;هاي پيشرفته حفر تونل براي کندن چهار متر تونل در زير زمين 2000 کيلووات انرژي مصرف مي&zwnj;کنند، متخصصان در حال امکان سنجي براي ساخت يک نيروگاه برق هسته&zwnj;اي کوچک در ماه نيز هستند. آمريکايي&zwnj;ها بر اين باورند که تا سال 2050 حدود هزار نفر در کره ماه ساکن خواهند شد و هزينه اقامت آنها در تنها قمر زمين 2.7 تريليون دلار خواهد بود. </span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p>