17863 وزير ارتباطات خبر داد: اندرويد داخلي طراحي شد / عدم امکان حذف توسط گوگل وزير ارتباطات از طراحي سيستم عامل بومي موبايل توسط دانشجويان دانشگاه شريف و نصب آن روي گوشي داخلي خبر داد. <p><span style="font-size: 12px"><span class="cBlk f12 lnH20"><span style="font-size: 12px"><strong><font color="#339966" style="background-color: #f3f2f2">پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات-</font></strong></span></span>محمدجواد آذري جهرمي با انتشار ويديويي در اينستاگرام از طراحي سيستم عامل بومي موبايل توسط دانشجويان دانشگاه شريف و نصب آن روي گوشي داخلي خبر داد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در اين ويديو آمده است: &laquo;يک گروه دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف براي مقابله با تحريم هاي گوگل سيستم عاملي طراحي کرده که گوگل امکان حذف آن را ندارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">براي اطمينان بيشتر کاربران ايراني يک گوشي توسط جي ال ايکس توليد شده که اين سيستم عامل را پشتيباني مي کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">اين سيستم عامل اين امکان را به کاربران ايراني مي دهد که اپليکيشن هاي مربوط به کسب و کارهاي خود را بدون نگراني از تحريم هاي آمريکا، فعال کنند.&raquo;</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع : مهر</span></p>