17974 تعرفه عمده‌فروشي خدمات پايه تلفن همراه تصويب شد مديرکل دفتر بررسي‌هاي فني، اقتصادي و مديريت راهبردي رگولاتوري از تصويب تعرفه عمده‌فروشي خدمات پايه تلفن همراه به دارندگان پروانه اپراتور مجازي (MVNO) در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">پايگاه خبري فناوري اطلاعات وارتباطات&nbsp;-</span></strong></span><span style="font-size: 12px">&nbsp;اپراتور مجازي، گونه&zwnj;اي از اپراتور شبکه سيار است که خود عملاً داراي امکانات فيزيکي براي ارسال مکالمات و داده&zwnj;ها نيست اما با بستن قرارداد با يک اپراتور ديگر که داراي امکانات فيزيکي براي ارسال مکالمات و داده&zwnj;هاست، خدمات را به صورت عمده خريداري و سپس با نشان تجاري و برند خود اقدام به فروش خدمات سيار، در بازار خرده&zwnj;فروشي مي&zwnj;کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در اين باره علي&zwnj;محمد منتظري گفت: در مصوبه 292 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه عمده&zwnj;فروشي خدمات پايه دارندگان پروانه تلفن همراه شامل صوت، داده و پيامک به اپراتورهاي مجازي تلفن همراه به گونه&zwnj;اي تعيين شده است که سقف تعرفه عمده&zwnj;فروشي هر خدمت از نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي خدمت پائين&zwnj;تر باشد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: اين مقررات با هدف رقابتي کردن هرچه بيشتر بازار و تسهيل در ارايه خدمات در حوزه ارتباطات همراه تصويب شده است تا با استفاده حداکثري از منابع و امکانات در اختيار هر يک از دارندگان پروانه تلفن همراه، توزيع و گسترش خدمات با سرعت بيشتري انجام شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل دفتر بررسي&zwnj;هاي فني، اقتصادي و مديريت راهبردي رگولاتوري درباره ميزان تعرفه خرده&zwnj;فروشي براي اپراتورهاي مجازي (MVNO) اظهار کرد: اپراتورهاي مجازي تلفن همراه نوع دوم، خدمات مورد نياز خود را با تعرفه&zwnj;اي حداکثر به ميزان 70 درصد نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي اپراتور ميزبان دريافت مي&zwnj;کنند و اپراتورهاي مجازي نوع اول با توجه به اينکه امکان تامين برخي از اجزاي شبکه را دارند، با تعرفه&zwnj;اي پائين&zwnj;تر از اپراتورهاي مجازي نوع دوم و براساس توافق با اپراتور ميزبان، خدمات را دريافت مي&zwnj;کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با بيان اين&zwnj;که نحوه تعيين نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي در مصوبه 292 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين شده، گفت: براساس اين مصوبه، نسبت کل درآمد خرده&zwnj;فروشي هر خدمت به مجموع کل خدمت تعهدشده در هر سال مالي مبناي تعيين نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي قرار مي&zwnj;گيرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بنا بر اعلام سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي، وي در تشريح اين شيوه افزود: خريد خدمات به صورت عمده بر مبناي نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي سال مالي قبلي اپراتور ميزبان محاسبه شده و بايد به صورت علي&zwnj;الحساب پرداخت شود. همچنين براي امکان محاسبه نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي بايد درآمدهاي عمده&zwnj;فروشي و خرده&zwnj;فروشي هر خدمت در صورت&zwnj;هاي مالي و سامانه مديريت مشترکين اپراتورها تفکيک شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منتظري با بيان اين&zwnj;که درصورت عدم توافق اپراتورهاي ميزبان، رگولاتوري نرخ موثر خرده&zwnj;فروشي را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد، گفت: تمامي دارندگان پروانه تلفن همراه ميزبان براساس مصوبه کميسيون موظف هستند ظرف مدت دو ماه آينده قراردادهاي فيمابين خود با هر يک از دارندگان موافقت اصولي و پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه درخواست کننده را بازنگري کنند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي پيش&zwnj;بيني کرد با اجراي مصوبه 292 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات علاوه بر کاهش هزينه&zwnj;هاي فروش و افزايش حجم معاملات اپراتورهاي ميزبان، امکان فعاليت آنها در حوزه&zwnj;هاي تخصصي&zwnj;تر نيز فراهم شود.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>