17986 بیشتر کاربران از کیفیت اینترنت شکایت دارند سرعت‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 195نشان می‌دهد، بیشترین شکایات کاربران از خدمات اینترنت اپراتورها در حوزه کیفیت سرویس است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">پایگاه خبری فاوری اطلاعات وارتباطات - </span></strong></span><span style="font-size: 12px">سرعت و کیفیت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه است؛ در حال حاضر سامانه جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شبکه&zwnj;های ارتباطی و فناوری اطلاعات در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته تا کاربران با مراجعه به این سامانه اعتراضات خود نسبت به خدمات اپراتورها را با ذکر مکان جغرافیایی اعلام کرده و منتظر پیگیری موضوع از طرف رگولاتوری باشند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">از طرفی اداره کل حفاظت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه 195) تا پایان مهر ماه سال جاری را منتشر کرده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">شکایات ثبت&zwnj;شده در سامانه سپاس حاکی از آن است که بیشتر این شکایات، در حوزه خدمات اینترنتی هستند، همان&zwnj;طور که چندی پیش هم سید محمد امامی - مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف&zwnj;کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - </span><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px">اعلام کرده بود</span></span><span style="font-size: 12px"> که بیشترین شکایت مشترکین مربوط به حوزه اینترنت است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مهم&zwnj;ترین نتایج حاصل از تحلیل داده&zwnj;های استخراج&zwnj;شده حاکی از &zwnj;آن است که تعداد کل شکایت&zwnj;های ثبت&zwnj;شده از شرکت مخابرات ایران در بازه مهر ماه نسبت به شهریور ماه سال جاری 9.3 درصد کاهش داشته است. بیشترین شکایت مشترکین در حوزه اینترنت از شرکت مخابرات ایران به پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><img alt="" style="height: 432px; width: 505px" src="https://cdn.isna.ir/d/2019/10/30/3/61472973.jpg" /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">همچنین در اپراتور همراه اول، تعداد کل شکایت&zwnj;های ثبت&zwnj;شده در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری 15.7 درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت همراه اول در حوزه اینترنت در بازه شهریور و مهر ماه به کیفیت سرویس اختصاص دارد.</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><img alt="" style="height: 445px; width: 478px" src="https://cdn.isna.ir/d/2019/10/30/3/61472975.jpg" /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">در اپراتور ایرانسل، شکایات ثبت&zwnj;شده بدین صورت است که تعداد کل شکایت&zwnj;های ثبت&zwnj;شده از در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری 12.6 درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایت&zwnj;های ثبت&zwnj; شده مشترکان در حوزه اینترنت از این شرکت نیز به کیفیت سرویس اختصاص دارد.</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><img alt="" style="height: 414px; width: 496px" src="https://cdn.isna.ir/d/2019/10/30/3/61472972.jpg" /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">همچنین در اپراتور رایتل، تعداد کل شکایت&zwnj;های ثبت&zwnj;شده در بازه مهر ماه نسبت به شهریورماه سال جاری، 36.6 درصد کاهش داشته است و بیشترین شکایت&zwnj;های مشترکان در حوزه اینترنت از شرکت رایتل به کیفیت سرویس اختصاص دارد.</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><img alt="" style="height: 415px; width: 484px" src="https://cdn.isna.ir/d/2019/10/30/3/61472974.jpg" /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ایسنا</span></p>