18008 آذري‌جهرمي: هيچ چيز جاي اينترنت بين المللي را نمي‌گيرد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: هيچ چيزي جاي اينترنت بين المللي را نمي‌گيرد، شبکه ملي اطلاعات و اينترنت هر کدام جاي خود را دارد. <p><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_NewsAgencyUI_NANewsDetail00cphMiddle_29288_lblBody" innerhtml="html"><div style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span class="cBlk f12 lnH20"><span style="color: #339966"><strong>پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات&nbsp;</strong></span>-</span>محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت&zwnj;وگو با خانه ملت، در خصوص قطع اينترنت تلفن&zwnj;هاي همراه و زمان وصل مجدد آن، گفت: وزارت ارتباطات در خصوص قطع و وصل اينترنت تصميم گير نيست و اين وظيفه بر عهده شوراي امنيت کشور است.</span></div><p><div style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">عضو هيات دولت با بيان اينکه شوراي امنيت کشور با توجه به شرايط امنيتي موجود و بر اساس ارزيابي&zwnj;هايي که داشته دستور وصل مجدد اينترنت برخي از مناطق را باتوجه به بازگشت آنها به شرايط عادي ابلاغ کرده است، ادامه داد: پيگير تسريع وصل اينترنت گوشي&zwnj;هاي تلفن همراه هستيم و به محض ابلاغ دستور وصل مجدد، آن را اجرا مي&zwnj;کنيم.</span></div><div style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">آذري جهرمي در خصوص اينکه آيا اينترنت ملي پاسخگوي نياز کشور هست، گفت: نيازهاي پايه&zwnj;اي مورد نياز کسب و کارهاي کشور طبق سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات پيشرفت کرده و در گذشته گزارش داده بوديم که 80 درصد از اين سند اجرايي شده است.</span></div></p><div style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه قطع اينترنت در سراسر کشور فرصتي بود که ادعاهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه سند تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات ديده شود، عنوان کرد: مشخص شد که با استفاده از شبکه ملي اطلاعات خدمات پايه وجود دارد.</span></div></span></p>