سرویس بانکداري الکترونيک
لزوم فعالسازی رمز یکبار مصرف شناسایی 857صفحه پرداخت بانکی جعلی
مرکز ماهر از شناسایی و حذف 857درگاه و صفحه پرداخت بانکی جعلی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بر لزوم فعالسازی سرویس رمز دوم یکبار مصرف بانکی تاکید کرد.
۱۳۹۸/۷/۲۶ - ۱۲ : ۴۰
آرشيو خبر ها

نظرسنجي