چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
ایران-هوشمند
ایران هوشمند

۵G؛ گامی دیگر به سوی ایران هوشمند

با ورود نسل پنجم ارتباطی به کشور، زمینه برای برداشتن گامی دیگر به سوی «ایران هوشمند» فراهم شد.

ادامه مطلب

ایران هوشمند

با حضور اسحاق جهانگیری و در هفته ارتباطات انجام شد؛

اتصال بیش از ۱۵۰۰ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات

با حضور معاون اول رییس جمهور، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال بیش از ۱۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد.

ادامه مطلب