شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مسابقه-دو
دو مجازی

با چالش مجازی سامان، بدوید و جایزه بگیرید

گروه مالی سامان باهدف ترویج ورزش همگانی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بزرگ‌ترین چالش دو مجازی را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب