شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

آخرین اخبار سرویس

وزیر ارتباطات: رئیس‌جمهور یکی از معاونانم را برای وزارت ارتباطات برگزید

وزیر ارتباطات گفت: از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که یکی از معاونان وزارت ارتباطات را برای مسئولیت این وزارتخانه در دولت دوازدهم برگزیده است.

خداحافظی تدریجی خانوارهای آمریکایی با تلویزیون

تعداد خانه‌هایی در آمریکا که دیگر در آنها اثری از تلویزیون وجود ندارد روز به روز در حال افزایش است، امری که از محبوبیت اینترنت و دیگر ابزار ارتباطی خبر می‌دهد.

آرشیو