شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

خبرگان مخابرات همدان

محسن ترانیان بازنشسته مخابرات استان همدان را بهتر بشناسید

محسن ترانیان بعنوان فرزند اول خانواده ای از قشر متوسط همدان ، در دهم اسفندماه سال۱۳۴۲ و درسردترین زمستان تاریخ این شهر دریکی ازمحلات قدیمی پای به عرصه هستی نهاد.

مطالب پر بازدید آرشیو