شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

خبرگان مخابرات همدان

مجید طاهری بازنشسته مخابرات همدان را بهتر بشناسیم

در روستا زاده شدم، پنجم مهرماه ۱۳۴۷ و در دشت های وسیع و کوههای بلند، با جهان آشنا شدم. دوران پنج ساله ابتدایی و دوره خاطره انگیز راهنمایی را در همانجا سپری کردم.

محمد چهرقانی بازنشسته حوزه مخابرات را بهتر بشناسید

محمد چهرقانی متولد هزارو سیصدو چهل و سه با مدرک کاردانی روابط‌عمومی و کارشناسی مدیریت دولتی است.

مطالب پر بازدید آرشیو